Fundacja alter eko działa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast, ochrony zasobów przyrodniczych i edukacji ekologicznej. Jednym z głównych zadań Fundacji jest podejmowanie inicjatyw podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa, współpraca z mieszkańcami i samorządem lokalnym oraz realizacja kompleksowych zielonych programów dla biznesu.

Fundacja jest autorem wielu projektów ekologicznych, w tym zielonych eventów i akcji ekomotywacyjnych, szkolnych lekcji przyrodniczych, warsztatów dziecięcych i rodzinnych, a także szkoleń celowych i programów doradztwa. Aktualne działania Fundacji skupiają się w głównej mierze na działalności strażniczej, sporządzaniu raportów i publikacji na temat zieleni miejskiej, oraz gospodarki odpadowej w nurcie zero waste. Do powierzonych zadań interdyscyplinarny zespół Fundacji alter eko podchodzi z pasją i entuzjazmem, wychodząc poza schematy konwencjonalnych metod i rozwiązań.

www.altereko.pl

 

Little Greenfinity, Strategic Sustainability Consulting, jest częścią firmy consultingowej Little Infinity Virginie Little. Powstała z pasji Virginie Little do zrównoważonego rozwoju or az jej wiary w to, że każdy nas może przyczynić się do ochrony środowiska i zasobów naturalnych poprzez drobne codzienne decyzje, motywowane szacunkiem dla naszej planety Ziemi.

Little Greenfinity współpracuje ze szkołami, firmami, miastami i organizacjami pozarządowymi… a także z każdą organizacją, która ma wolę, aby działać na rzecz ograniczania naszego śladu ekologicznego i propagowania edukacji na temat zrównoważonego rozwoju, zarówno wśród młodzieży jak i dorosłych. Jesteśmy przekonani, że każdy z nas może w codziennym życiu ograniczyć swój wpływ na środowisko, począwszy od zmniejszenia ilości wytwarzanych śmieci, oszczędniejszego korzystania z zasobów naturalnych i konsumowania lokalnych produktów.To proste zachowania, osiągalne dla każdego z nas, dla dobra naszego i przyszłych pokoleń.

www.little-greenfinity.com