Fundacja Matka Natura wspiera rodziców i przyszłych rodziców poprzez podejmowanie działań promujących naturalne rodzicielstwo, ekologię, filary Rodzicielstwa Bliskości, założenia Empatycznej Komunikacji, wychowanie i życie w bliskim kontakcie z Naturą oraz alternatywne formy edukacji.

Fundacja organizuje spotkania dla rodziców, którzy wychowują swoje dzieci w duchu bliskościowym oraz przyszłych rodziców przygotowujących się do nowej roli. „Prowadzimy liczne pokazy i pogadanki: - spotkania chustowe- Motanki, - grupę wsparcia laktacyjnego Mleczny Krąg Mocy, - warsztaty wielopieluszkowania w ramach Klubu WieloPielo, - spotkania promujące wychowanie dzieci w naturze- Klub Naturalnie Leśny, - spotkania w duchu NVC- Komunikacja Bliskości, - warsztaty Przedszkolak z Bliska - warsztaty Self- Reg, - zajęcia taneczne- Salsa w chustach. W październiku tego roku organizujemy kolejną edycję Konferencji Blisko Przyrody dla nauczycieli oraz rodziców, którzy stawiają na alternatywne formy edukacji (leśne przedszkola, wolne szkoły).”